Aziz, N., Ab Hamid, Z., & Mohamad Amin, N. 2020 Jul 2. Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah: Persidangan Kumpulan Keluarga sebagai Alternatif kepada Hukuman. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia. [Online] 32:2