Aziz, Norjihan, Zuraini Ab Hamid, & Noor Shuhadawati Mohamad Amin. " Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah: Persidangan Kumpulan Keluarga sebagai Alternatif kepada Hukuman." Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia [Online], 32.2 (2020): 275-296. Web. 19 Oct. 2020