Aziz, Norjihan, Ab Hamid, Zuraini, AND Mohamad Amin, Noor Shuhadawati. " Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah: Persidangan Kumpulan Keluarga sebagai Alternatif kepada Hukuman" Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia [Online], Volume 32 Number 2 (2 July 2020)