Mohd, A., Hj Ibrahim, B., & Abd Rashid, S. 2020 Jul 2. Nafkah Saudara Sedarah Sesisi (Hawashi) dalam Undang-Undang Islam Di Malaysia. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia. [Online] 32:2