Mohd, Azizah, Badruddin Hj Ibrahim, & Siti Zainab Abd Rashid. " Nafkah Saudara Sedarah Sesisi (Hawashi) dalam Undang-Undang Islam Di Malaysia." Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia [Online], 32.2 (2020): 320-340. Web. 27 Oct. 2020