Romli, Fariza, & Harlida Abdul Wahab. " Pelaksanaan Sistem Tribunal di Malaysia: Ke Arah Penambahbaikan." Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia [Online], 32.2 (2020): 223-242. Web. 28 Jan. 2021