Romli, Fariza, AND Abdul Wahab, Harlida. " Pelaksanaan Sistem Tribunal di Malaysia: Ke Arah Penambahbaikan" Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia [Online], Volume 32 Number 2 (2 July 2020)