Mat Hussin, M., & Mohd Tamyes, A. 2020 Jul 2. Pelaksanaan Kad Radhaah sebagai Alternatif Penjagaan Nasab Keturunan dan Anak Susuan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia. [Online] 32:2