Mat Hussin, Mohd. Norhusairi, & Abdul Mu'iz Mohd Tamyes. " Pelaksanaan Kad Radhaah sebagai Alternatif Penjagaan Nasab Keturunan dan Anak Susuan oleh Jabatan Agama Islam Selangor." Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia [Online], 32.2 (2020): 195-222. Web. 27 Oct. 2020