Mat Hussin, Mohd. Norhusairi, AND Mohd Tamyes, Abdul Mu'iz. " Pelaksanaan Kad Radhaah sebagai Alternatif Penjagaan Nasab Keturunan dan Anak Susuan oleh Jabatan Agama Islam Selangor" Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia [Online], Volume 32 Number 2 (2 July 2020)