Mamat, Z., & Mohamed Razali, R. 2020 Jul 2. Pengurusan Perkahwinan Masyarakat Rohingya di Malaysia Menurut Perspektif Undang-Undang dan Syariah. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia. [Online] 32:2