Mamat, Zulfaqar, & Rodziana Mohamed Razali. " Pengurusan Perkahwinan Masyarakat Rohingya di Malaysia Menurut Perspektif Undang-Undang dan Syariah." Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia [Online], 32.2 (2020): 243-274. Web. 19 Oct. 2020