Mamat, Zulfaqar, AND Mohamed Razali, Rodziana. " Pengurusan Perkahwinan Masyarakat Rohingya di Malaysia Menurut Perspektif Undang-Undang dan Syariah" Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia [Online], Volume 32 Number 2 (2 July 2020)