Md. Ismail, C. 2013 Jun 1. Undang-undang Kesihatan Pekerjaan di Malaysia: Apakah Selaras dengan Piawaian ILO. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia. [Online] 25:1