Md. Ismail, Che Thalbi. " Undang-undang Kesihatan Pekerjaan di Malaysia: Apakah Selaras dengan Piawaian ILO." Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia [Online], 25.1 (2013): 107-121. Web. 28 Jan. 2021