Safei, M., & Abdul Rahim, Q. (2020). Perenungan Diri dari Sisi Pendekatan Seni dalam 77 Tuju: Siri Ingatan kepada Kawan Karya Zaen Kasturi. Malay Literature, 33(1), 123-148. doi:10.37052/ml.33(1)no7