AB RAHMAN, Norhayati. Pemartabatan Wanita dalam Novel Matriark daripada Perspektif Feminis oleh Cheri Register. Malay Literature, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 99-122, june 2020. ISSN 2682-8030. Available at: <http://jurnal.dbp.my/index.php/MalayLiterature/article/view/7957>. Date accessed: 20 oct. 2020. doi: https://doi.org/10.37052/ml.33(1)no6.