Ab Rahman, N. (2020). Pemartabatan Wanita dalam Novel Matriark daripada Perspektif Feminis oleh Cheri Register. Malay Literature, 33(1), 99-122. doi:10.37052/ml.33(1)no6