Ab Rahman, N. 2020 Jun 9. Pemartabatan Wanita dalam Novel Matriark daripada Perspektif Feminis oleh Cheri Register. Malay Literature. [Online] 33:1