Ab Rahman, Norhayati. " Pemartabatan Wanita dalam Novel Matriark daripada Perspektif Feminis oleh Cheri Register." Malay Literature [Online], 33.1 (2020): 99-122. Web. 19 Oct. 2020