Ismail, J., & Yaapar, M. (2020). Komik Selendang Siti Rugayah: Suatu Bacaan Hermeneutik Kerohanian. Malay Literature, 33(1), 67-82. doi:10.37052/ml.33(1)no4