Saupi, N., & Jaafar, M. 2020 Jun 5. Penanda Wacana Adapun dalam Manuskrip Taj Al-Salatin. Jurnal Bahasa. [Online] 20:1