Abu Bakar, N. (2020). Motivasi Rumus Salin dalam Penjanaan Ayat Tanya Bahasa Melayu dalam Program Minimalis. Jurnal Bahasa, 20(1), 109-130. doi:10.37052/jb.20(1)no5