Abu Bakar, Norsofiah. " Motivasi Rumus Salin dalam Penjanaan Ayat Tanya Bahasa Melayu dalam Program Minimalis." Jurnal Bahasa [Online], 20.1 (2020): 109-130. Web. 24 Oct. 2020