AHMAD, A., MOHAMAD MANGSOR, M., ARDI, N., & AB. WAHAB, A. 2020 Jun 5. Peristilahan Bahasa Melayu dalam Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 (Akta 792). Jurnal Bahasa. [Online] 20:1