AHMAD, AMIRAH, MAZLINA MOHAMAD MANGSOR, NORIZAH ARDI, & AZHAR AB. WAHAB. " Peristilahan Bahasa Melayu dalam Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 (Akta 792)." Jurnal Bahasa [Online], 20.1 (2020): 151-172. Web. 19 Oct. 2020