AHMAD, AMIRAH, MOHAMAD MANGSOR, MAZLINA, ARDI, NORIZAH, AND AB. WAHAB, AZHAR. " Peristilahan Bahasa Melayu dalam Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 (Akta 792)" Jurnal Bahasa [Online], Volume 20 Number 1 (5 June 2020)