Mohamad Amin, N. (2020). Perintah Kawalan Pergerakan dan Akta-akta Berkaitan. Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia, 32(2), 341-350. Retrieved from https://jurnal.dbp.my/index.php/Kanun/article/view/8041