Hasrah, Mohd, & Mohammad Khairulanwar Abdul Ghani. " Dialek Melayu Baling: Satu Pemerian Awal." Jurnal Bahasa [Dalam Talian], 21.2 (2021): 193-216. Web. 24 Jul. 2024