Hasrah, Mohd, DAN Abdul Ghani, Mohammad Khairulanwar. " Dialek Melayu Baling: Satu Pemerian Awal" Jurnal Bahasa [Dalam Talian], Jilid 21 Bilangan 2 (5 Disember 2021)