Kembali kepada Perincian Artikel Sebutan Vokal Tinggi Suku Kata Akhir Tertutup Guru: Analisis Teori Fonologi Generatif dan Sosiofonologi serta Kesannya Terhadap Kesalahan Ejaan Murid Muat turun Muat turun PDF