AZIZ, Norjihan Ab; AB HAMID, Zuraini; MOHAMAD AMIN, Noor Shuhadawati. Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah: Persidangan Kumpulan Keluarga sebagai Alternatif kepada Hukuman. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, [S.l.], v. 32, n. 2, p. 275-296, july 2020. ISSN 2682-8057. Available at: <http://jurnal.dbp.my/index.php/Kanun/article/view/6888>. Date accessed: 19 oct. 2020.