Aziz, N., Ab Hamid, Z., & Mohamad Amin, N. (2020). Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah: Persidangan Kumpulan Keluarga sebagai Alternatif kepada Hukuman. Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia, 32(2), 275-296. Retrieved from http://jurnal.dbp.my/index.php/Kanun/article/view/6888