Romli, F., & Abdul Wahab, H. (2020). Pelaksanaan Sistem Tribunal di Malaysia: Ke Arah Penambahbaikan. Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia, 32(2), 223-242. Retrieved from http://jurnal.dbp.my/index.php/Kanun/article/view/6914