MAT HUSSIN, Mohd. Norhusairi; MOHD TAMYES, Abdul Mu'iz. Pelaksanaan Kad Radhaah sebagai Alternatif Penjagaan Nasab Keturunan dan Anak Susuan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, [S.l.], v. 32, n. 2, p. 195-222, july 2020. ISSN 2682-8057. Available at: <http://jurnal.dbp.my/index.php/Kanun/article/view/6951>. Date accessed: 19 oct. 2020.