Mat Hussin, M., & Mohd Tamyes, A. (2020). Pelaksanaan Kad Radha’ah sebagai Alternatif Penjagaan Nasab Keturunan dan Anak Susuan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia, 32(2), 195-222. Retrieved from http://jurnal.dbp.my/index.php/Kanun/article/view/6951