Mamat, Z., & Mohamed Razali, R. (2020). Pengurusan Perkahwinan Masyarakat Rohingya di Malaysia Menurut Perspektif Undang-Undang dan Syariah. Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia, 32(2), 243-274. Retrieved from http://jurnal.dbp.my/index.php/Kanun/article/view/7091