EDITORIAL TEAM

Head of Editorial Board

Professor Dato' Seri Dr. Md. Salleh Yaapar
(Universiti Sains Malaysia)

 

Members of Editorial Board

Professor Dr. Ruzy Suliza Hashim
(Universiti Kebangsaan Malaysia)

Professor Dr. Arndt Graf
(University of Frankfurt, Germany)

Professor Emeritus Dr. Vladimir Braginsky
(University of London)

Professor Dr. Abdul Hadi W.M.
(Universitas Paramadina, Indonesia)

Associate Professor Dr. Hadijah Rahmat
(Nanyang Technological University, Singapore)

 

Chairman of the Board of Directors
Profesor Datuk Dr. Haji Awang Sariyan

 

Director General

Datuk Haji Abang Sallehuddin Abg. Shokeran
(Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Deputy Director General (Policy)

Haji Md Johari Hasan
(Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Publication Director

Dr. Haji Abang Patdeli Abang Muhi
(Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Managing Editor

Tuan Haji Razali Che Mat
(Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Deputy Managing Editor

Naimah Yusof
(Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Editor

Zaiton Darois
(Dewan Bahasa dan Pustaka)