EDITORIAL TEAM

Editorial Board

Chief: Prof. Dr. Farid Sufian Shuaib (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Malaysia)

Member:   Prof. Dato' Noor Aziah Mohd. Awal (Universiti Kebangsaan Malaysia)

                    Dr. Kamal Halili Hassan

                    Prof. Dr. Haji Abdul Samat Musa (Universiti Sains Islam Malaysia)

                    Prof. Madya Dr. Ruzman Md Noor (Universiti Malaya)

 

Member of International Advisory Board

Prof. Andrew James Harding (Faculty of Law, National University of Singapore)

Prof. Dr. Tim Lindsey (University of Melbourne)

 

Chairman of the Board of Director

Prof. Datuk Dr. Haji Awang Sariyan

 

Director General

Datuk Haji Abang Sallehuddin Abg. Shokeran (Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Deputy Director General (Policy)

Haji Md Johari Hasan (Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Publication Director

Haji Razali Che Mat (Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Managing Editor
Dr. Rosmani Omar (Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Deputy Managing Editor
Naimah Yusof (Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Editor
Zaiton Darois (Dewan Bahasa dan Pustaka)