SIDANG EDITORIAL/EDITORIAL TEAM

 Lembaga Editorial/Editorial Board

Ketua: Prof. Dr. Kamal Halili Hassan
           (Universiti Kebangsaan Malaysia)

           kamalhalili60@gmail.com

Ahli:   Prof. Dato' Noor Aziah Mohd. Awal

          (Universiti Kebangsaan Malaysia)

          Prof. Dr. Farid Sufian Shuaib
          (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia)

          Prof. Dr. Haji Abdul Samat Musa
          (Universiti Sains Islam Malaysia)

          Prof. Madya Dr. Ruzman Md Noor
          (Universiti Malaya)

Ahli Lembaga Penasihat Editorial Antarabangsa

Prof. Andrew James Harding

(Faculty of Law, National University of Singapore)

Prof. Dr. Tim Lindsey

(University of Melbourne)

 

Pengerusi Lembaga Pengelola

Prof. Datuk Dr. Haji Awang Sariyan

Ketua Pengarah/Director General

Datuk Haji Abang Sallehuddin Abg. Shokeran

(Dewan Bahasa dan Pustaka)

Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)/Deputy Director General (Policy)

Dato' Hajah Padilah Haji Ali

(Dewan Bahasa dan Pustaka)

Pengarah Penerbitan/publication Director

Dr. Haji Abang Patdeli Abang Muhi

(Dewan Bahasa dan Pustaka)

Editor Pengurus/Managing Editor
Tuan Haji Razali Che Mat

(Dewan Bahasa dan Pustaka)

Timbalan Editor Pengurus/Deputy Managing Editor
Naimah Yusof

(Dewan Bahasa dan Pustaka)

Editor
Zaiton Darois

(Dewan Bahasa dan Pustaka)