Announcements

Undangan menulis artikel untuk Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia

2021-01-18

Undangan menulis artikel untuk Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia

Kanun diterbitkan dua kali setahun, iaitu pada bulan Januari dan Julai. Manuskrip jurnal yang ingin dihantar perlu tertumpu pada kajian undang-undang terkini yang dilaksanakan oleh ahli akademik dari dalam dan luar negara, khususnya tentang undang-undang Malaysia yang mencakupi undang-undang sivil dan syariah. Aspek undang-undang yang kurang kajiannya dalam bahasa Melayu akan diberikan keutamaan. Kanun juga menerbitkan kajian kes yang berlaku di luar Malaysia menggunakan instrumen undang-undang antarabangsa sebagai rujukan, jika kes tersebut berlaku di Malaysia.

Manuskrip jurnal perlu dihantar secara dalam talian melalui http://jurnal.dbp.my/index.php/Kanun/submissions

Manuskrip jurnal yang dihantar akan melalui proses penilaian secara doubleblind review, kemudian penulis akan diberi maklum balas mengenai status manuskrip melalui e-mel. Penulis perlu memastikan:

  1. Artikelnya baharu, asli dan tidak pernah diterbitkan atau sedang dalam pertimbangan jurnal yang lain.
  2. Tidak ada unsur plagiat dalam artikel yang dihantar.
  3. Semua petikan dan rujukan (menggunakan format APA) dinyatakan dengan jelas sumbernya dan lengkap maklumatnya.
  4. Mengambil data sekunder daripada mana-mana sumber, nyatakan dengan jelas sumber data tersebut diperoleh dengan maklumat yang lengkap.
  5. Mematuhi format yang ditetapkan oleh penerbit. Format tersebut boleh didapati melalui http://jurnal.dbp.my/index.php/Kanun/submissions

Untuk maklumat lanjut sila layari http://jurnal.dbp.my/index.php/Kanun/submissions

Tarikh akhir penghantaran adalah pada 31/3/2021 bagi keluaran Julai dan 30/9/2021 untuk keluaran Januari 2022. Sebarang penghantaran yang melepasi tarikh akhir akan dibawa untuk penerbitan seterusnya.

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi editor kami menerusi e-mel: zaiton6@dbp.gov.my

Sekian, terima kasih.

Read more about Undangan menulis artikel untuk Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia

Current Issue

Vol 33 No 2 (2021): Kanun: Jurnal Undang-lundang Malaysia Jilid 33 Bil. 2 Julai 2021
Published: 2021-07-06

Articles

Ulasan Perundangan

Ulasan Kes

View All Issues

Kanun diterbitkan setiap tiga bulan sejak Disember 1989. Kini Kanun diterbitkan dua kali setahun, iaitu pada bulan Jun dan Disember. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia mengambil namanya daripada judul sebuah karya undang-undang dalam masyarakat Melayu tradisional. Pendapat yang dikemukakan dalam jurnal ini merupakan pendapat penulis dan tidak semestinya mencerminkan pandangan Sidang Editor atau Dewan Bahasa dan Pustaka. Segala sumbangan yang dikirimkan, sama ada disiarkan atau tidak, tidak akan dikembalikan. Sidang Editor juga tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan tulisan atau karya yang dikirimkan melalui pos.

Layari http://jurnalkanun.dbp.my/ untuk maklumat lanjut