Civil Procedure in Syariah Subordinate Court, Kedah Darul Aman: Implementation of the Sulh Council under the Movement Control Order

(Prosiding Mal di Mahkamah Rendah Syariah: Kajian Pelaksanaan Majlis Sulh di Negeri Kedah sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan (PKP))

  • Muhd Taufiq A Rashid Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah
  • Ahmad Azam Mohd Shariff Fakulti Undang-undang, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Muhammad Helmi Md Said Fakulti Undang-undang, Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Tuan Nurhafiza Raja Abdul Aziz Fakulti Syariah dan Undang-undang, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Abstract

The management of civil claims in the Syariah Court usually takes a certain period of time to be resolved. As an alternative dispute resolution mechanism, Sulh is suggested for the resolution of disputes between parties. The first objective of this study is to identify the management of civil cases, especially those that go through the Sulh Council during the period of the Movement Control Order (MCO). The second objective is to analyze the mechanism of success at the Sulh Council during the implementation of MCO in the Syariah Subordinate Court of Kedah Darul Aman. The methodologies used in this legal study are interview as well as content analysis collected through enactments, rules and library research. The findings of the study showed that the process of the Sulh Council, which saves time and costs compared to trials in open court, are among the factors of successful settlement agreements recorded. The findings also revealed that some of the parties who were affected by the implementation of MCO agreed that Sulh Council is an effective mechanism to resolve disputes by mutual agreement according to the needs and interests of both parties. Meanwhile, in managing online cases, the current maximum use of online technology should be expanded so that justice can be maintained in cases that go through Sulh Council or otherwise as an alternative to physical presence in Syariah Court.


Keywords: Civil Procedure, Sulh Council, Syariah Subordinate Court, Movement Control Order, Kedah Darul Aman

References

Abdul Monir Yaacob. (2015). Kehakiman Islam dan mahkamah syariah. Penerbit Universiti Islam Malaysia.

Abdul Walid Abu Hassan. (2016). Hak-hak wanita menurut undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Penerbit Universiti Islam Malaysia.

Adzidah et al. (2016). Pengenalan dan keberkesanan sulh di mahkamah syariah. Penerbit USIM.

Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1998.

Amin al Jarumi. (2006). Prinsip-prinsip prosiding mahkamah dalam syariat Islam. Penerbit UiTM.

Arahan Amalan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia No.1 Tahun 2010.

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (ETMMS) (Kedah Darul Aman) 2014.

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Johor) 2003.

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Kelantan) 2002.

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Melaka) 2002.

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003.

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Pahang) 2002.

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Perak) 2004.

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Perlis) 2006.

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Pulau Pinang) 2004.

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Sabah) 2004.

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003.

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Terengganu) 2001.

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (EUUKI) (Kedah Darul Aman) 2008.

Kaedah-kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (KTMMS)(Sulh) (Kedah Darul Aman) 2018.

Khairul bin Bahari lwn Norazian binti Saidin. Rayuan Mal No. 14500-001-002-2001 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Kes tidak dilaporkan).

Laporan Berita Harian. 2020 https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/03/669016/pkp-urusan-mahkamah-syariah-dilaksana-dalam-talian pada 29 Januari 2021.

Laporan Majlis Keselamatan Negara.

https://www.pmo.gov.my/2020/03/kenyatan-media-mkn-18-mac-2020/ pada 29 Januari 2021.

Mohd Nadzri Abd Rahman. (2016). Undang-undang tatacara mal mahkamah syariah. Edisi ke-4. Karya Kreatif Resources.

Mohd Radzuan Ibrahim. (2006). Munakahat: Undang-undang dan prosedur. DRI Publishing House.

Muhammad Noor Haji Ibrahim, Abdullah Basmeh, (2010). Tafsir Pimpinan ar-Rahman kepada Pengertian al-Quran (30 juzuk). Darul Fikir.

Muhammad Rafiqul Hoque & Muhammad Mustaqim Mohd Zarif. (2020). The paradoxical use of the term sulh: An analytical study from Quranic perspective. Journal of Ma'alim Al-Quran Wa Al-Sunnah, 16(1).

Nora Abdul Hak. (2007). Sulh dan Hakam dalam Penyelesaian Kes Keluarga. Najibah Mohd Zin et al. (Eds.),Undang-undang keluarga (Islam). Siri perkembangan undang-undang di Malaysia. Jilid 14. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nur Khalidah Dahlan et al. (2017). Kaedah Penyelesaian Pertikaian Alternatif dari Sudut Syariah di Malaysia. Journal of Nusantara Studies, 2(1).

Ordinan Tatacara Mal Syariah (Sarawak) 2001.

Raihanah Azahari. (2008). Sulh dalam kes kekeluargaan Islam. Penerbit Universiti Malaya.

Ruzita Ramli et al. (2020). Kebiasaan baharu (new normal) dalam pelaksanaan sulh kes hadhanah dan nafkah anak: Isu dan cabaran. INSLA, 3(1).

Sa'odah Ahmad. (2015). Sulh: An alternative dispute resolution and amicable settlement of family dispute. UMRAN Journal of Muslim Affairs, 1(1).

Sheikh Ghazali Abdul Rahman. (1999). Sulh dan hakam dalam undang-undang keluarga Islam. Abdul Monir Yaacob (Ed.), Undang-undang keluarga Islam dan wanita di negara-negara ASEAN. IKIM.

Tuminah lwn Arifin [1983] 4 JH 84.

Zaini Nasohah. (2018). Pentadbiran undang-undang islam di Malaysia. Cetakan ke-2. Penerbit UKM.
Published
2021-07-05
How to Cite
A RASHID, Muhd Taufiq et al. Civil Procedure in Syariah Subordinate Court, Kedah Darul Aman: Implementation of the Sulh Council under the Movement Control Order. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, [S.l.], v. 33, n. 2, p. 305-328, july 2021. ISSN 2682-8057. Available at: <https://jurnal.dbp.my/index.php/Kanun/article/view/8109>. Date accessed: 23 may 2024. doi: https://doi.org/10.37052/kanun.33(2)no6.