Perisytiharan Darurat dan COVID-19

  • Faridah Jalil Universiti Kebangsaan Malaysia
Published
2021-07-06
How to Cite
JALIL, Faridah. Perisytiharan Darurat dan COVID-19. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, [S.l.], v. 33, n. 2, p. 349-360, july 2021. ISSN 2682-8057. Available at: <http://jurnal.dbp.my/index.php/Kanun/article/view/8189>. Date accessed: 24 oct. 2021.