The Responsibilities of Employers and Employees during the COVID-19 Pandemic

(Tanggungjawab Majikan dan Pekerja Semasa Pandemik COVID-19)

  • Kamal Halili Hassan

References

Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000

Akta Kerja 1955

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988

Akta Perhubungan Perusahaan 1967

Pekeling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 2021

Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993

Perlembagaan Persekutuan
Published
2022-01-02
How to Cite
HASSAN, Kamal Halili. The Responsibilities of Employers and Employees during the COVID-19 Pandemic. Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia, [S.l.], v. 34, n. 1, p. 167-174, jan. 2022. ISSN 2682-8057. Available at: <http://jurnal.dbp.my/index.php/Kanun/article/view/8251>. Date accessed: 22 jan. 2022.