SIDANG EDITORIAL

Ketua Editor
Dr. Rosmani Omar
(Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Lembaga Editorial

Profesor Emeritus Dato' Dr. Asmah Haji Omar
(Universiti Malaya, Malaysia)

Profesor Dr. Nor Hashimah Jalaluddin

(Universiti Kebangsaan, Malaysia)

 

Profesor Dr. Kamila Ghazali

(Universiti Malaya, Malaysia)

 

Profesor Madya Dr. Hiroki Nomoto

(Tokyo University of Foreign Studies (TUFS))

 

Profesor Madya Dr. Norazuna Norahim

(Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia)

 

Profesor Madya Dr. Mohd Mukhlis Abu Bakar

(Nanyang Technological University, Singapore)

 

 

Pengerusi Lembaga Pengelola
Profesor Datuk Dr. Haji Awang Sariyan

 

Ketua Pengarah

Datuk Abang Sallehuddin Abg. Shokeran

(Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)

Haji Md Johari Hasan

(Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Pengarah Penerbitan

Haji Razali Che Mat

(Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Editor Pengurus

Aninah Janang

(Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Editor

Zaiton Darois,

(Dewan Bahasa dan Pustaka)

 

Penolong Editor

Wan Nuraini Aliyah Wan Hasnimi,

(Dewan Bahasa dan Pustaka)