Semakan Rakan Sejawat

Jurnal Bahasa merupakan jurnal yang mengikuti proses penilaian sulit berganda (double blind peer reviewed ). Proses penyuntingan mengikut prosedur yang seragam adalah seperti yang berikut:

  1. Undangan menulis artikel
  2. Penyerahan artikel dalam talian
  3. Penilaian awal
  4. Penilaian oleh pakar bidang
  5. Penyerahan semula artikel yang sudah dibaiki (jika perlu)
  6. Penyuntingan dan pemprosesan selanjutnya
  7. Penilaian untuk diterbitkan