Undangan menulis untuk Jurnal Bahasa

2018-11-14

Jurnal Bahasa

Jurnal Bahasa merupakan jurnal berwasit yang diterbitkan dua kali setahun, iaitu pada bulan Jun dan Disember oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Tujuan jurnal ini diterbitkan adalah untuk mengembangkan bidang linguistik dalam bahasa Melayu. Jurnal ini menjadi wadah kepada ahli linguistik untuk membentangkan pandangan dan penemuan mereka dalam bidang linguistik dan terbuka kepada semua. Manuskrip jurnal yang dibincangkan perlulah mempunyai liputan seperti:

- Fonologi                            - Etimologi

- Morfologi                          - Psikolinguistik

- Sintaksis                            - Peristilahan

- Semantik                           - Leksikografi

- Pragmatik                         - Pengkomputeran Bahasa

- Analisis Wacana                - Sosiolinguistik

Undangan Menulis untuk Jurnal Bahasa

Makalah jurnal perlu dihantar secara dalam talian di http://jurnal.dbp.my/index.php/jurnalbahasa/about/submissions

Makalah jurnal yang dihantar akan melalui proses penilaian secara Penilaian Sulit Berganda, kemudian penulis akan diberi maklum balas mengenai status makalah melalui e-mel. Penulis perlu menepati garis panduan penyerahan artikel.

Untuk maklumat lanjut sila layari http://jurnalbahasa.dbp.my/

Tarikh akhir penghantaran pada 15 Ogos 2020 bagi keluaran Disember 2020 dan 15 Mac 2021 untuk keluaran Jun 2021.

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi editor kami menerusi e-mel: zaiton6@dbp.gov.my

(Sebarang penghantaran yang melepasi tarikh akhir akan dibawa untuk penerbitan seterusnya)