Kembali kepada Perincian Artikel Penentuan Tingkat Kekerabatan dan Abad Pisah antara Bahasa Banjar dengan Bahasa Melayu: Kajian Linguistik Sejarah dan Perbandingan Muat turun Muat turun PDF