Analisis Berita COVID-19 Menggunakan Konsep Ad Hoc

  • Mohd Syukri Anwar Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstrak

Dalam berita terdapat penggunaan leksikal dan frasa yang taksa dan berbentuk metafora namun masih mampu diproses dengan mudah oleh kognisi pembaca. Kajian ini mengaplikasikan konsep ad hoc penyempitan dan konsep ad hoc peluasan yang terdapat dalam Teori Relevans yang diperkenalkan oleh Barsalou (1987). Dengan menggunakan data yang diperoleh daripada portal Malaysiakini, pengkaji menganalisis makna sebenar yang dihajati oleh penulis Malaysiakini dalam leksikal menghidupkan dan melindungi, serta frasa mata pencarian. Hasil kajian menunjukkan bahawa penggunaan konsep ad hoc penyempitan berjaya menemukan sebanyak enam inferens bagi leksikal menghidupkan dan 13 inferens bagi leksikal melindungi yang dapat dikategorikan kepada empat bentuk. Penggunaan konsep ad hoc peluasan pula berjaya menghasilkan sehingga tiga andaian implikatur bagi frasa mata pencarian. Maka, terbukti bahawa setiap leksikal dan frasa mempunyai makna sebenar yang dihajati oleh penulis. Ketaksaan makna akan dapat dikesan melalui analisis konsep ad hoc penyempitan dan konsep ad hoc peluasan ini.

Rujukan

Barsalou, L.W. (1987). The instability of graded structure: Implications for the nature of concepts. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 11(4), 101‒140.
Dini Koswarini. (2021). Hati yang tidak pernah puas. Dicapai pada 20 April 2022, daripada https://www.islampos.com/hati-yang-tidak-pernah-puas-243908/
Dzikri Nirwana. (2019). Menjaga pandangan dalam Islam. UIN ANTASARI. Dicapai pada 19 April 2022, daripada https://www.uin- antasari.ac.id/menjaga-pandangan-dalam-islam/
Eye/Hand/Foot coordination. Action base learning. Dicapai pada 15 April 2022, daripada https://www.abllab.com/blogs/12- foundations-of-learning-readiness/eye-hand-foot-coordination
Fadila Awaludin. (2021). Cabaran hidup golongan buta dalam masyarakat yang tidak memahami. MALAYSIANOW. Dicapai pada 19 April 2022, daripada https://www.malaysianow.com/berita/2021/03/22/cabaran-hidup-golongan-buta-dalam-masyarakat-yang-tidak-memahami/
Fadila Sukma Wijaya. (2020). Kohesi leksikal wacana berita pelantikan presiden di media daring Tempo.Co. MAHAKARYA: Jurnal Mahasiswa Ilmu Budaya, 1(1), 11‒21.
Jen Ainoa. (2022). What is the difference between monocular and binocular vision? https://www.thehealthboard.com/what-is-the-difference-between-monocular-and-binocular-vision.htm
K’jaan berhubung dengan 10 pengeluar vaksin Covid-19. (2020). Malaysiakini. Dicapai pada 18 November 2022, daripada https://www.malaysiakini.com/news/551088
Kamus Dewan Edisi Keempat. (2007). Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.
MAKSUD PERIBAHASA. Dicapai pada 20 April 2022, daripada https://maksudperibahasa.com/ukur-baju-di-badan-sendiri/
Marieta Bona Devita, I G.N.K. Putrayasa & I Made Madia. (2020). Kajian kalimat efektif pada laporan berita reporter Metro TV. Humanis: Journal of Arts and Humanities, 24(1), 60‒68.
Muhammad Masrur. (2019). Dosa itu seperti titik hitam di hati, Ini penjelasan ulama. Bincang syariah. Dicapai pada 19 April 2022, daripada https://bincangsyariah.com/kalam/dosa-itu-seperti-titik-hitam-di-hati-ini-penjelasan-ulama/
Nazri Abu Bakar. (2019). Buka bukan penghalang untuk berdikari. BHONLINE. Dicapai pada 19 April 2022, daripada https://www.bharian.com.my/berita/wilayah/2019/06/570303/buta-bukan-penghalang-untuk-berdikari
Normal baru mungkin kebiasaan yang kekal. (2020). Malaysiakini. Dicapai pada 18 November 2020, daripada https://www.malaysiakini.com/news/527057
Nunu Nurdiana, Enang Rusnandi & Tryo Mastryana. (2017). Visualisasi mata manusia berbasis multimedia. Prosiding SINTAK 2017. Universitas Stikubank Semarang, Indonesia. 11 November 2017.
Nur Rahmawati & Didah Nurhamidah. (2018). Makna leksikal dan gramatikal pada judul berita surat kabar Pos Kota. Jurnal Sasindo Unpam, 6(1), 39‒54.
Nurul Huda Mohd Saad, Nor Hashimah Jalaluddin & Zaharani Ahmad. (2015, 20-21 Januari). Penelitian semula makna imbuhan meN-: Kajian eksplisit vs implisit. Seminar Linguistik Kebangsaan (SLiK2015). Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Peluang kerja terhad, dorong OKU penglihatan mengemis - MAB. Dicapai pada 15 April 2022, daripada https://www.bernama.com/bm/b_fokus/news.php?id=2053233
PKPB di Kedah, T’ganu, dan Johor mungkin ditamat jika situasi tambah baik. (2020). Malaysiakini. Dicapai pada 18 November 2022, daripada https://www.malaysiakini.com/news/551188
Sarah Atika Dewi. (2019). Kohesi leksikal pada wacana berita dalam majalah sekolah Asparagus Edisi 2016-2018 dan pemanfaatannya sebagai alternatif materi pembelajaran menulis teks berita di SMP (Tesis Sarjana Pendidikan tidak diterbitkan). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Jember.
Siti Aminataz Zuhriyah. (2020). Analisis kohesi leksikal pada berita olahraga di surat kabar Solopos Edisi Oktober 2019. ESTETIK: Jurnal Bahasa Indonesia, 3(1), 27‒40.
Siti Farihan Anuar. (2011). The cutest blog on the block. Dicapai pada 20 April 2022, daripada http://mygreatlife5982.blogspot.com/2011/01/cari-dengan-mata-bukan-dengan-hidung.html
Tok Jabit. (2016). Lima kaitan mata dengan masalah hati. HASRULHASSAN.COM. Dicapai pada 19 April 2022, daripada https://www.hasrulhassan.com/2016/08/5-kaitan-mata-dengan-masalah-hati.html
Tri Putriana. (2021). Analisis konten jurnal: Kohesi leksikal dalam berita utama Harian Riau Pos dalam kajian: Ontologi, epistimologi dan aksiologi. Jurnal Penelitian Bidang Pendidikan, 27(2), 71‒81.
Vitrianda Hilba Siregar. (2021). Faedah mengingat kematian, mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah. MUSLIM. Dicapai pada 20 April 2022, daripada https://muslim.okezone.com/read/2021/09/04/330/2466072/faedah-mengingat-kematian-mempersiapkan-diri-berjumpa-dengan-allah.
Vivekananda A/L Marie, Shahril Nizam Sha’Ri, Rohaidah Kamaruddin & Hasnah Mohamad. (2021). Pengaruh penggunaan bahasa dalam laporan berita sukan bola sepak terhadap sikap jurulatih dan pemain bola sepak. International Social Sciences and Humanities Journal, 4(1), 23‒37.
YinYan Wang. (2021). Analisis wacana kritis laporan berita tentang COVID-19 di People’s Daily dan The New York Times. Jurnal IPTEK-KOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi, 23(1), 49‒62.
Zamanuddin Jusoh. (2015). Empat masalah jika terlalu cintakan dunia. BHONLINE. https://www.bharian.com.my/taxonomy/term/61/2015/08/75306/agama-empat-masalah-jika-terlalu-cintakan-dunia.
Telah diterbitkan
2022-06-02
Bagaimana untuk memetik sitasi
Anwar, M. (2022). Analisis Berita COVID-19 Menggunakan Konsep Ad Hoc. Jurnal Bahasa, 22(1), 29-48. doi:10.37052/jb22(1)no2