Jurnal ini menggunakan Open Journal System versi 3.0.2.0, yang merupakan perisian pengurusan dan penerbitan jurnal secara akses terbuka yang dibina, disokong dan dikendalikan oleh Public Knowledge Project di bawah Perlesenan General Public (GNU).

Proses Editorial dan Penerbitan OJS