Editor,
Jurnal Bahasa,
Bahagian Majalah, Aras 20, Menara DBP,
Dewan Bahasa dan Pustaka,
Jalan Dewan Bahasa,
50460 Kuala Lumpur,
MALAYSIA.

Penghubung Utama

Mohd Syukri Anwar
Editor
Telefon 03-21479257

Penghubung Sokongan

Pentadbir Teknikal e-Jurnal DBP
Telefon 03-21479270